onderzoek bezoek aan een pedicure

Van de volwassen Nederlanders geeft een kwart aan een pedicure in te schakelen bij de verzorging van de voeten, bij elkaar ruim 3 miljoen mensen. Bij mannen is er duidelijk meer sprake van voetproblemen dan bij vrouwen, 62 versus 43%.

Mensen met aandoeningen als diabetes en reuma bezoeken ter voorkoming van letsel de pedicure. 58% van de pedicurebezoeken vindt plaats uit medische noodzaak en slechts 12% van de pedicurebezoekers krijgt de kosten vergoed door een verzekeraar. Dit blijkt uit een onderzoek in 2009 in opdracht van brancheorganisatie ProVoet naar de wijze van voetverzorging in Nederland.

Het ProVoet-onderzoek toont aan dat de medische noodzaak van voetverzorging snel aan belang wint. “Deskundigen verwachten dat er de komende vijf à tien jaar – vanwege de toename van diabetespatiënten en de vergrijzing – meer aandacht nodig is voor voetverzorging”, zegt Cas van de Groes, directeur van ProVoet. 11% van alle pedicurebezoeken hangt nu al samen met diabetes, 7% met reuma. Ook oudere voeten vragen om meer zorg, zo´n 6% van de pedicurebezoeken is daaraan gerelateerd. 34% van de pedicurebezoeken hangt samen met een andere aandoening. Bijna de helft van de bezoekers gaat naar de pedicure om pijnklachten te laten verhelpen.

bron: http://www.beautyspot.nl/nieuws/onderzoek-bezoek-aan-pedicure