19 december 2021
Lockdown pedicurebranche, voetzorg vanuit Wet Klachten en Geschillen Zorg toegestaan

De persconferentie van zaterdag 18 december 2021 heeft een volledige sluiting voor niet-medische contactberoepen tot gevolg, geldig tot 14 januari 2022. Behandelingen vanuit de Wkkgz mogen wél plaatsvinden.

Publicatie uit de Staatscourant laat hierover het volgende zien: ‘van het verbod zijn uitgezonderd contactberoepen ten behoeve van zorg van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’. Op deze webpagina van de Rijksoverheid wordt bovendien gesteld dat pedicures medisch noodzakelijke behandelingen mogen uitvoeren. Deze pedicurebehandelingen vallen uiteraard (ook) onder de Wkkgz.

Door het verlenen van voetzorg nemen wij onze verantwoordelijkheid, werken we preventief en ontlasten we de eerste- en tweedelijnszorg.