Tenen lezen…

25 april 2018

TENEN LEZEN is een methode om het karakter en het gedrag van mensen te analyseren door de stand en de vorm van hun tenen te interpreteren.

TENEN LEZEN is ontwikkeld door journalist en ex-radioman Imre Somogyi. Samen met zijn vrouw Margriet interviewde hij in vijftien jaar honderden
mensen op stranden, in sauna’s en waar zich verder maar de gelegenheid tot tenen kijken voordeed. Geleidelijk aan ontdekten zijn de betekenis van
de verschillende vormen en standen van tenen en konden zij relaties leggen tussen het beeld dat tenen aanbieden en de karakters en gedragingen
van mensen.

De vorm van tenen krijgt een mens mee, maar de stand wordt grotendeels bepaald door hoe men met prikkels van buitenaf omgaat.

Mensen met kromme tenen zijn niet goed bestand tegen de druk die op hen wordt uitgeoefend en produceren dan een “laat maar zitten” houding.

Vaak wordt gezegd dat slechte voeten en kromme tenen veroorzaakt worden door te krap zittende schoenen. Dat is ongetwijfeld waar maar als
mensen slecht zittende schoenen accepteren omdat die in de mode zijn, dan zegt dat alles over de drager of draagster en niets over de schoenen
behalve dan dat ze niet voor comfort gemaakt zijn. Het accepteren van druk (ook van slecht passende en te strak zittende schoenen, staat
symbool voor iemand die zich confirmeert of zich moet confirmeren aan wat anderen vinden. Dat gedrag vind je altijd terug bij mensen met kromme
tenen. De auteur van het boek TENEN LEZEN had de gelegenheid in Centraal Afrika rond te reizen en kwam tot de toen voor hem opzienbarende
conclusie dat zwarte mensen die nog nooit schoenen hadden gedragen ook erge krommen tenen kunnen hebben. Bij navraag bleek het daar ook
steeds om mensen te gaan die zich lieten “inpakken”.

Mensen met kromme (hamer- en klauwtenen) accepteren druk van buitenaf en laten hun eigen energieën afvloeien.
Mensen met kaarsrechte tenen komen voor zichzelf op en laten zich niet onder druk zetten.
Ronde vormen staan voor tact en diplomatie, hoekige vormen duiden op hoekig, “recht voor zijn raap” gedrag.

bron: www.tenenlezen.nl